UT Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică în prezent

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cuprinde doisprezece facultăți repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile în localitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău. Oferta educațională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licență, masterat și doctorat, precum și programe de formare continuă..

Domeniile de studii au o largă cuprindere, de la inginerie la arhitectură, științe fundamentale, socio-umane și arte. De asemenea, în cadrul Universității Tehnice, funcționează Departamentul pentru Educație Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, care organizează și derulează activități și programe de educație continuă, cursuri postuniversitare, programe și cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată de schimbul internațional de valori științifice, iar această tendință se regăsește în cele peste 400 de acorduri de colaborare interuniversitară sau în numărul mare de mobilități ale studenților. Deschiderea în continuare spre spaţiul european și mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezintă unul dintre obiectivele majore ale universității.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Performanţa ancorată în perspectiva mediului socio–economic, vizibilitatea şi cooperarea internaţională, precum şi noutatea ştiinţifică şi interdisciplinaritatea sunt câteva dintre caracteristicile mediului de cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie; de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică; de la mecatronică şi inginerie electrică, la autovehicul şi locuinţa viitorului, ori la urbanism și societate.

ICEMS-BIOMED

International Conference on Electromagnetic Fields, Signals and BioMedical Engineering

icems-biomed@emcsb.ro

CLUJ-NAPOCA, 2024

 

Latest News

06 December 2023
06 December 2023

Search